Veteraanien perintö - Itsenäinen Isänmaa

Taustatekijät

Sodan alku
Jatkosodan alussa länsivallat pidättäytyivät arvostelemasta kovin voimakkaasti Suomen hyökkäyssotatoimia, vaikka Suomi taisteli Saksan rinnalla Neuvostoliittoa vastaa. Englanti suhtautui aluksi verrattain ymmärtävästi Suomen oikeutetuilta tuntuviin päämääriin. Hyökkäyksen edetessä syvälle Neuvostoliiton alueelle asenne muuttui. Vuoden 1941 syksyllä Englanti kehotti Suomea lopettamaan hyökkäyssotatoimet Neuvostoliittoa vastaan. Tämä ei ollut poliittisista ja sotilaallisista syistä kuitenkaan mitenkään mahdollista. Kun Suomi ei toiminut Englannin tahdon mukaisesti, se julisti Suomelle sodan 6.12.1941. Tällä ei ollut sotilaallista merkitystä. Samoihin aikoihin suursota laajeni todelliseksi maailmansodaksi japanilaisten hyökätessä 7.12. amerikkalaisten Pearl Harbourin laivasto- ja lentotukikohtaan Hawaijilla seurauksena jo vuosia kestäneestä Japanin ja Yhdysvaltojen kiistasta Tyynen Valtameren herruudesta. Saksalaisten hyökkäys Neuvostoliittoon oli pysähtynyt ja venäläiset olivat aloittaneet 5.12. suuren vastahyökkäyksen Moskovan alueella.