Säännöstely

Suurvaltojen välisen sodan sytyttyä syksyllä 1939 ei yleisesti uskottu, että sodasta tulisi pitkä. Vakavaan tavarapulaan ei välittömästi varauduttu ja vain kahvi ja sokeri saatettiin lokakuussa 1939 säännöstelyn piiriin. Tämän lisäksi saatettiin kuitenkin voimaan monia muita talouselämää koskevia määräyksiä. Näiden asioiden käytännön järjestelyistä vastasi syyskuussa 1939 perustettu kansanhuoltoministeriö. Sodan lyhyyden vuoksi talvisodan aikana ei ollut varsinaista puutetta elintarvikkeista kotirintamalla tai taistelujoukoissa.