Sotilaskotitoiminta

SotilaskotiSyksyllä 1939 toimeenpantu YH merkitsi myös sotilaskotien saattamista liikekannalle. Monet sotilaskodit seurasivat joukkoja niiden uusille keskitysalueille. Erityisen tärkeiksi muodostuivat ns. liikkuvat sotilaskodit, jotka pystyivät toimimaan syrjäisimmissäkin paikoissa. Sodan aikana kehitettiin myös uusia toimintamuotoja, kuten vierailukäynnit haavoittuneiden luona sairaaloissa. Sotilaskotiliitto ja kaikki maan sotilaskotiyhdistykset lisäsivät toiminnallaan sitä voimakasta maanpuolustustahtoa, joka vallitsi Suomessa koko talvisodan ajan.

KirjastoSekä Lotta Svärd-järjestön, Sotilaskotiliiton että muiden maanpuolustustehtävissä toimineiden naisten merkitys oli äärimmäisen suuri vapauttamalla miehiä taistelutehtäviin, vaikuttamalla suuresti mielialoihin ja luomalla omalta tärkeältä osaltaan "talvisodan henkeä".